Kulturverkstan

Kulturverkstan: utbildning till internationell kulturprojektledare, 400 YH-poäng

Kulturverkstan är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i internationell kulturprojektledning. Utbildningen bedrivs på helfart och är studiemedelsberättigande. Kulturverkstan vänder sig till möjliggörare och kulturutövare – musiker, skådespelare, författare, filmare och bildkonstnärer – men också till människor med akademisk eller annan bakgrund som vill förverkliga idéer i praktiska kulturprojekt.

Kulturverkstan varvar teori och praktik. Från första stund får studenterna omsätta sina kunskaper och förmågor i skarpa kulturprojekt. Utbildningen innehåller två praktikperioder, på sex respektive arton veckor. Lärarna hämtas från universitet, arbetsliv och kultursektorn, i Sverige såväl som utomlands. Utbildningen blandar forskarens kunskapssökande och kritiska reflektion med den djärve praktikerns påhittighet och gör-det-själv-attityd. Föreläsningar varvas med seminarier och workshopar. Arbete i grupp blandas med individuella uppgifter.

Kulturverkstan är en utbildning som vilar på tre ben: operativt, processuellt, kontextuellt. Det operativa syftar till att ge studenten de verktyg hen behöver i rollen som projektledare. Det processuella syftar till att ge insikter och färdigheter i gruppdynamik, konflikthantering och ledarskap. Det kontextuella syftar till att öka reflektionen kring och förståelsen av hur omvärlden påverkar och påverkas av kulturprojekt.

Kulturverkstan är en utbildning som huvudsakligen bedrivs på svenska, men flera av föreläsarna kommer från andra länder, liksom en stor del av kurslitteraturen. Goda kunskaper i engelska är därför ett förkunskapskrav. Tack vare Kulturverkstans väl utvecklade internationella nätverk är det möjligt för studenterna att förlägga sina praktikperioder utomlands.

Till ANSÖKAN