Kulturverkstan

Kulturverkstan: utbildning till internationell kulturprojektledare, 400 YH-poäng

Kulturverkstan är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i internationell kulturprojektledning som drivs av Nätverkstan Kultur. Utbildningen bedrivs på helfart och är studiemedelsberättigande. Kulturverkstan vänder sig till möjliggörare och kulturutövare – musiker, skådespelare, författare, filmare och bildkonstnärer – men också till människor med akademisk eller annan bakgrund som vill förverkliga idéer i praktiska kulturprojekt.

Kulturverkstan varvar teori och praktik. Från första stund får studenterna omsätta sina kunskaper och förmågor i skarpa kulturprojekt. Utbildningen blandar forskarens kunskapssökande och kritiska reflektion med den djärve praktikerns påhittighet och gör-det-själv-attityd.

Målet med Kulturverkstan är att de studerande ska gå ut i kulturarbetslivet med initiativförmågan och kunskapen att förverkliga idéer och genomföra projekt som påverkar samhället, konsten & kulturen, våra tankar och världen.

Läs mer om utbildningen.

Till ansökan