”EN PRÄST EN DANSK & EN BALLERINA”

Projektet Vega välkomnar Dig till konstutställningen:

”EN PRÄST EN DANSK & EN BALLERINA”
Precis som kalejdoskopet, i sin simpla konstruktion, skapar spännande mönster, formar varje människas liv och minnen unika berättelser.
Utställningen ”En präst en dansk & en ballerina” är en fantastiskt spretig och tänkvärd kollektion konst som talar om identitet, livsberättelser och politik med fokus på äldreomsorg. Tio par om två, en ung konstnär och en bofast på äldreboendet Vegahusen, har mötts för att utbyta erfarenheter och tankar i skapandet av dessa verk. Resultatet är på ett vis gestaltningar av de äldres liv, men symboliserar ofta lika mycket processen och det mänskliga möte som lett fram till verket.
Evenemanget har uppstått genom sammarbete mellan Tre Stiftelser och kulturprojektledarutbildningen Kulturverkstan. Vi ser att det finns ett behov att, på ett positivt sätt, uppmärksamma de äldre som individer och inspirera till tankar om hur ett gott liv på ett äldreboende skulle kunna se ut.
Sveriges första kvinnliga präst tolkas i en installation med tramporglar, biblar och musik, en gammal jazzare gestaltas i ett fotografisk kollage samt en ballerina som tolkas av en graffitikonstnär. Bland mycket annat!

När: Fredagen den 2 December 2011
Tid: Öppet Hus kl. 14.00 – 20.00
Uppträdanden: 14.30 & 18.30
Plats: Vegahusen, Vegagatan 55 i Linnéstan, Göteborg
Kontakt: projektetvega@gmail.com

VARMT VÄLKOMMEN!
/Projektgruppen Vega från Kulturverkstan samt Tre Stiftelser