Pleasure Parking

Morgondagens p-hus – något helt annat än dagens grå betongmiljöer?

Enligt Göteborg Stads nya p-policy ska alla parkeringar längs gatorna i innerstaden försvinna till förmån för p-hus över och under mark. Göteborg Stads Parkerings AB vill göra en satsning på att skapa trivsamma miljöer i de kommande planerade p-husen samt förbättra miljön i de befintliga p-husen.

Några av målen är att minska bilismen i staden och fördubbla resandet med kollektivtrafiken! En skönare stadsmiljö med fler cykelbanor, fler filer för kollektivtrafik och mer växtlighet i stan!

Kulturverkstans projektgrupp Parking Pleasure bjuder nu in allmänheten till en idéverkstad och visionsafton för att samla in idéer och förslag! Passa på och påverka när du nu har chansen!

PLATS:         Göteborg Stads Parkerings AB:s p-hus på Skånegatan (snett mittemot Bergakungens sal)
TID:               onsdag 30/11 klockan 17-20
INNEHÅLL:    åsiktsverkstad, fyra inspirationsrum, skolbarnens förslag, klotterplank, musikframförande, servering mm.

PROGRAM:
17.00 Invigning
17.30 Prisutdelning till de vinnande skolklasserna i p-bolagets teckningstävling
18.30 Indiekören uppträder

Kulturverkstan driver sedan 1999 en två-årig kulturprojektledarutbildning, numera med en internationell inriktning, på Lagerhuset i Göteborg. Utbildningen är en YH-utbildning, och en anledning till Kulturverkstans är kombinationen av teori varvad med praktik under hela utbildningen. Under den första terminen får studenterna ett gruppuppdrag i samarbete med olika institutioner och kulturorgan i Göteborg.

Pleasure Parking är en av dessa studentgrupper. Gruppen består av kulturarbetare med olika inriktningar: musik & musikproduktion, dans, bildkonst och aktionsverksamhet.