KV 11 presenterar höstens projektarbeten!

Välkommen till Kulturverkstans presentationer av höstens projektarbeten!

Under höstterminen har sex projektgrupper från Kulturverkstan genomfört projekt med uppdragsgivare från Göteborgs alla hörn – allt från Tre Stiftelsers äldreboenden till Göteborgs Internationella Konstbiennal på Röda sten. Gemensamt för alla grupper har varit höstens tema: Det glokala Göteborg. Nu är projekten avslutade och projektgrupperna vill berätta om resultatet!

Vision Parken Eriksbo på uppdrag av Hyresgästföreningen och styrgruppen på Parken i Eriksbo

En projektgrupp engagerades för att ta reda på vad boende i Eriksbo önskar av sin fritid i bostadsområdet. Denna undersökning resulterade i ett visionsunderlag som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet för att utvidga fritidsverksamheten på Parken i Eriksbo.

Pleasure Parking på uppdrag av Göteborgs Stads Parkerings AB

Hur ska framtidens parkeringshus se ut? Projektgruppen fick i uppdrag att ta reda på vad allmänheten önskar. Slutresultatet blev bland annat en färgsprakande idéverkstad i ett av stadens parkeringshus.

Lupp för ung kultur på uppdrag av Rum för ung kultur

Ett kommunalt kulturhus utformas nu i Göteborg. En projektgrupp fick uppdraget att kritiskt granska den dialogprocess som ska bestämma husets innehåll. Projektet ger verktyg för att stärka Rum för ung kultur och andra dialogprocesser i framtiden.

Projektet Vega på uppdrag av Tre Stiftelser

”En präst, en dansk och en ballerina” är utställningen som på ett positivt och konstnärligt sätt syftat till att nyansera och stärka äldres röst i samhällsdebatten. Tio unga konstnärer har mött tio äldre på Vegahusen för att utbyta erfarenheter och skapa konst.

Framtidslabb på uppdrag av Röda Sten

En workshop under Göteborgs Internationella Konstbiennal. I fyra enkla och roliga stationer förmåddes deltagarna att lekfullt laborera med de tankar som väckts av utställningen.

Silenced voices to be heard på uppdrag av Alla har en historia att berätta

Projektgruppen har genom en förstudie undersökt möjligheter för en hållbar verksamhet. Projektet har bland annat initierat lokala och internationella samarbeten samt letat finansiärer till föreningen som består av eldsjälar som vill ge Göteborgs förorter en röst.

12 januari 2o12 18.oo – 21.oo

Lagerhuset, Heurlins plats 1, Göteborg