Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
KV15 presenterar höstens projekt för allmänheten i Litteraturhuset den 11 januari kl 17.30 – Välkomna! | Kulturverkstan

KV15 presenterar höstens projekt för allmänheten i Litteraturhuset den 11 januari kl 17.30 – Välkomna!

Under hösten har sex projektgrupper från KV15 på Kulturverkstan genomfört projekt med uppdragsgivare från regionens alla hörn. Som övergripande tema har vi valt ”Det glokala Göteborg” som handlar om globaliseringens möjligheter och utmaningar ur ett demokratiskt och internationellt perspektiv, från hemlisar om Göteborg till integrerande arbete med ensamkommande flyktingbarn . Den 11 januari kl. 17.30 presenteras resultaten för allmänheten i Litteraturhuset i Lagerhuset.

De projekt som presenteras är:

Urbanum – Vill du veta en hemlis?
Culture Action Europe – Behind the obvious is a genious
Ale Kommun/Spinneriet - 100 ord om “Vi ses imorn”
Hammarkullen konsthall - Nova
Pangea
Staden är din – Mind the gap 2015

Om projektuppdragen

Den första terminen på Kulturverkstan är en introduktion till vad det innebär att genomföra kulturprojekt. Målet med Kulturverkstan är att de studerande ska gå ut i kulturarbetslivet med initiativförmågan och kunskapen att förverkliga idéer och genomföra projekt som påverkar samhället, våra tankar och världen. Som ett led i detta får de studerande redan första terminen skarpa projekt som dessa har fått välja efter intresse. Som övergripande tema har vi valt ”Det glokala Göteborg” som handlar om globaliseringens möjligheter och utmaningar ur ett demokratiskt och internationellt perspektiv.

Uppdragsgivarna har varit aktörer från Göteborgs Regionens kulturliv från såväl kommuner, företag och föreningar. Uppdragen har tagit sin utgångspunkt i ett historiskt och ideologiskt bestämt nu. Gemensamt för uppdragen är att uppdragsgivaren har velat skapa något nytt, någon typ av förändring. Det kan exempelvis vara ett problem som skall lösas, ett behov eller en möjlighet man vill ta tillvara.

UrbanumVill du veta en hemlis? – en utställning i staden.

Under november kunde besökaren med hjälp av en skattkarta leta efter QR-koder som avslöjade platsspecifika hemligheter. Med utställningen ville vi komplettera den offentliga bilden av staden och locka göteborgaren att röra sig på fler platser.

Projektuppdrag från Urbanum, en utställning om stadsutveckling på Göteborgs Stadsmuseum.

Culture Action EuropeBehind the obvious there is a genius

Vad händer när gränser mellan länder blir mindre tydliga och rättigheten till kultur inte längre är självklar? Detta var några av frågorna som kom upp under Beyond the Obvious, en internationell kulturkonferens av Culture Action Europe. Konferensen, som för första gången kom till Sverige år 2015, speglar framtiden och den förändring vi står inför så väl i kulturlivet som i samhället.

Ale Kommun/Spinneriet - 100 ord om “Vi ses imorn”

Fadderprojektet är ett integrationsprojekt i Ale kommun vars syfte är att ge nyanlända ungdomar goda möjligheter att lära känna lokala ungdomar. Projektet försöker skapa möten och vänskap genom sammankomster med konst och kultur som hjälpmedel.

“Vi ses imorn!”kallas den del av projektet som drivits av sex elever från Kulturverkstan i Göteborg. Under hösten 2015 har de planerat och skapat kreativa och demokratiska träffar för ungdomarna. Ett sekundärt mål med träffarna har varit att ungdomarna skall producera material, såsom texter och bilder, för en bok om Fadderprojektet.

Hammarkullen konsthallNova

Två spår till Hammarkullen Konsthall -hur kan en konsthall på en underjordisk spårvagnshållplats bli en angelägenhet för människor från hela världen?

Vår rapport beskriver arbetsmetoder och möjligheter för framtiden.

Pangea

Låt oss leda er på en spännande resa mot skapandet av Pangea, en mötesplats under Mänskliga rättighetsdagarna. #tillsammansmotrasim

Staden är din – Mind the gap 2015

Vad är ekonomisk hållbarhet?

Staden är Din är ett gränslandsprojekt som kombinerar hip hop med kampen mot segregation.
Idag går de runt på tidsbegränsade bidrag. Under hösten har projektgruppen utforskat
kreativa sätt att ge projektet en långsiktig ekonomisk hållbarhet.
Vill du veta hur vi gjorde?