Nätverk och samarbeten

Foto: Conny Nylén

På Kulturverkstan arbetar vi med projekt och i nätverk. Det gör att samarbetsparterna är många.

Mer än femhundra studenter har utexaminerats från Kulturverkstan. De är idag verksamma i kulturlivet i olika roller och funktioner. Under utbildningen gjorde de alla tre till fyra praktikperioder i olika organisationer. Hundratals lärare och gästföreläsare har undervisat vid Kulturverkstan under årens lopp. Många handledare har varit knutna till utbildningen. Kulturverkstans kontaktnät är följaktligen vittförgrenat och vidsträckt.

Läs mer om några av de organisationer Nätverkstan samarbetar med här.