Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Utbildningen | Kulturverkstan

Utbildningen

INTERNATIONELL KULTURPROJEKTLEDARE 400 YHP


Kulturverkstan
är en yrkeshögskoleutbildning som bedrivs på helfart. Nästa utbildningsstart sker i start i augusti 2016 och avslutas i juni 2018. Utbildningen är studiemedelsberättigad och avgiftsfri. Efter studier på kulturverkstan erhåller du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som omfattar 400 yrkeshögskolepoäng.

Kulturverkstan är centralt beläget med goda förbindelser. Vi håller till i Lagerhuset, nära Järntorget.

Undervisning sker både i föreläsnings, work shop och seminarieform. Arbete i grupp blandas med individuella uppgifter. Lärarna hämtas från universitet, arbetsliv och kultursektorn, i Sverige såväl som utomlands. Utbildningen bedrivs på svenska, men ger även föreläsningar och texter på engelska. Goda kunskaper i engelska är därför ett förkunskapskrav.


Kurser
som ingår i utbildningen är:

Den digitala domänen 15 p
Examensarbete 20 p
Internationellt kultursamarbete 25 p
Konsten & kulturen 1, 10 p
Konsten & kulturen 2, 15 p
Kulturekonomi & kulturföretagande 30 p
Kulturlivets omvärld & arkitektur 25 p
Kulturprojektet i text & bild 15 p
Kulturprojektet: metod & process 35 p
Ledarskap i kulturlivet 20 p
LIA 1, 30 p
LIA 2, 100 p
Marknadskommunikation för kulturfältet 30 p


Utbildningen innehåller två praktikperioder, LIA
, på sex respektive arton veckor. Tack vare Kulturverkstans väl utvecklade internationella nätverk är det möjligt för studenterna att förlägga sina praktikperioder utomlands.


Kulturverkstan är en utbildning som vilar på tre ben: operativt, processuellt, kontextuellt.
Det operativa syftar till att ge studenten de verktyg hen behöver i rollen som projektledare. Det processuella syftar till att ge insikter och färdigheter i gruppdynamik, konflikthantering och ledarskap. Det kontextuella syftar till att öka reflektionen kring och förståelsen av hur omvärlden påverkar och påverkas av kulturprojekt.


Bakgrund

Kulturverkstan är en yrkeshögskoleutbildning som startade 1999 och har utexaminerat upp emot 500 kulturprojektledare sedan dess. De allra flesta arbetar i dag inom kulturlivet; i organisationer med projekt- eller verksamhetsledande ansvar, i egna projekt eller i egna företag. Kulturverkstan drivs av Nätverkstan Kultur AB, en oberoende aktör i det västsvenska kulturlivet, ägd av tidskriften Ord & Bild och Tidskriftsverkstaden i Väst. Kulturverkstan finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Läs om urvalsgrunder, förkunskapskrav och ansökan här.

Här hittar du vår utbildingsplan